Demi Lovato, zaburzenia odżywiania i życie po odwyku

Ostatnio aktorka Demi Lovato rozmawiała o zaburzeniach odżywiania i leczeniu uzależnień z brytyjskim magazynem Fabulous. Lovato rozpoczęła leczenie odwykowe w listopadzie 2010 roku i nadal aktywnie pracuje nad swoim powrotem do zdrowia. Ciągłe bycie w centrum uwagi, konsekwencją bycia celebrytą, powoduje niepewność co do wagi, która z pewnością może wywołać nawrót zaburzeń odżywiania. Lovato powiedziała, że nadal musi pracować nad takimi niepewnościami, zanim wygodnie wróci do swojego ruchliwego życia jako aktorka.

To nie jest rzadkością dla osób, aby jednocześnie cierpią z nadużywania substancji i zaburzenia jedzenia. Ważne jest, aby uzależnieni otrzymali odpowiedni odwyk narkotykowy, który odnosi się do ich zaburzeń odżywiania i pomaga im zbudować silną podstawę do odzyskania od obu chorób. Zaburzenia odżywiania i uzależnienia mogą mieć śmiertelne konsekwencje; podwójne centrum leczenia diagnozy może pomóc Tobie lub bliskiej osoby wyrwać się z ich uścisku.

Gdy plan zapobiegania nawrotom jest wykonany w leczeniu stacjonarnym, osoby będą musiały być szczególnie czujne na zaburzenia jedzenia i nadużywania substancji wyzwalacze nawrotu. Niektóre z nich mogą być takie same dla obu zaburzeń, a niektóre mogą być różne. W każdym przypadku, ważne jest, aby uznać, że powrót do zdrowia jest procesem trwającym całe życie, który wymaga pracy, aby utrzymać. Przestrzeganie zaleceń zawartych w planie zapobiegania nawrotom i pozostawanie zaangażowanym w powrót do zdrowia są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

28 kwietnia 2021

dr Marek Zubilewicz

Lekarz psychiatra