Rozwiązania dla osób uzależnionych od alkoholu

grupa AAPunkty konsultacyjne

W gminach, ośrodkach pomocy, grupach wyznaniowych bardzo często prowadzone są specjalne punkty konsultacyjne, których założeniem będzie pomoc osobom uzależnionym. W takich miejscach rzeczywiście można oczekiwać wsparcia i profesjonalnej pomocy. Niekiedy są to miejsca jedynie dla alkoholików, niekiedy także dla ofiar domowej przemocy. Zawsze można jednak liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów, dzięki której będzie można rozpocząć skuteczną walkę z uzależnieniem. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to tylko miejsce dodatkowe do tradycyjnych punktów leczenia, które zawsze trzeba traktować jako podstawowe.

Telefony zaufania

Również telefony zaufania cieszą się dość dużym zainteresowaniem i można się z nimi często spotkać. Pomoc, która tam jest oferowana jest anonimowa i oczywiście bezpłatna. W tym przypadku mogą korzystać z telefonów osoby z problemami psychologicznymi. Dla alkoholików również funkcjonują specjalne telefony. Obecnie w Polsce mamy ich około 500. W dużej mierze są one finansowane przez samorządy.

Stowarzyszenia i kluby

Zainteresowaniem cieszą się także specjalne stowarzyszenia i kluby, które przygotowane są właśnie dla osób z problemami alkoholowymi. W takich miejscach pracują specjaliści, którzy będą oferować swoją pomoc. Jest to miejsce, gdzie można się także spotkać z innymi osobami, które mają podobne problemy i razem można rozpocząć walkę z takimi problemami. W stowarzyszeniach funkcjonują w wielu przypadkach specjalnie prowadzone grupy wsparcia czy też bardzo popularne w ostatnim czasie telefony zaufania, dlatego można tam oczekiwać na dobrą pomoc od rzeczywistych specjalistów zajmujących się takimi problemami.

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

telefon zaufaniaWydaje się, że grupy AA to najlepsza forma dla osób, które nadużywają alkoholu. Szacuje się, że właśnie wsparcie takich grup daje najlepsze efekty. W Polsce mamy ich ponad 2000 i świetnie sobie radzą. W większości oczywiście są one bezpłatne i każdy może się tam zgłosić całkowicie anonimowo. W trakcie ustalonych spotkań z innymi można wymieniać się poglądami, spostrzeżeniami i własnymi problemami. Można słuchać jak inni zmagali się z uzależnieniem. Spotkań nie prowadzą specjaliści ale są tam jedynie anonimowi alkoholicy, którzy opowiadają swoje historie. Są grupy przeznaczone jedynie dla osób uzależnionych jak i też specjalne grupy dla członków rodzin, którzy muszą żyć z osobą uzależnioną.

1 czerwca 2015

Marta

Trzeźwa alkoholiczka